De overdracht Overdracht van Eigendomsakteen ondertekening van de eigendomsakte (escritura) betekent dat u alle rechten op het vastgoed verkrijgt. Deze procedure wordt uitgevoerd ten overstaan van de bevoegde Spaanse notaris. Als Spain Homes zullen wij u ook door dit proces loodsen en begeleiden.

Het eigendomsbewijs (of Escritura in het Spaans) is een van de belangrijkste documenten in het aankoopproces van onroerend goed in Spanje.

Tenzij u een volmacht hebt - meestal uw notaris - moet u persoonlijk aanwezig zijn om de akten voor de notaris te ondertekenen. Alle partijen bij de verkoop moeten op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn of afzonderlijk een volmacht regelen als u bijvoorbeeld met andere mensen koopt of als de verkoper meer dan één persoon is. Als u gebruik maakt van een hypotheek, moet hun vertegenwoordiger ook bij de notaris aanwezig zijn. U moet uw hypotheekverstrekker dus op de hoogte brengen van de datum, het tijdstip en de plaats voor de ondertekening van de akten.

Hieronder vindt u de basisstappen voor de overdrachtsprocedure in het algemeen:

  • Kies de notaris, bepaal het tijdstip en de datum van ondertekening: uw advocaat zal u begeleiden.
  • Voorbereiding van de documenten, alles doornemen met de advocaat.
  • Plan de reis wanneer u persoonlijk aanwezig zult zijn.
  • Overeenstemming over de wijze van betaling en het verkrijgen van de nodige middelen.
  • Tijdens de afspraak zal de notaris de identificatiedocumenten controleren en bevestigen en de akte hardop voorlezen (in het Spaans) om er zeker van te zijn dat alles correct is.
  • Hier bevestigt de notaris ook de betaling die door de koper aan de verkoper zal worden gedaan.
  • Dan passeert de notaris de akten ter ondertekening, ten slotte zelf als er van geen enkele partij bezwaren zijn en als de betalingen correct zijn. Dit is het moment waarop de sleutels aan u worden overhandigd.
  • Aangezien de notaris de originele documenten enkele dagen bewaart met het oog op de registratie ervan, kunt u uw ongeoorloofde kopie (Copia Simple) meteen bij de griffie afhalen.
  • Zodra de akten zijn ondertekend, wordt het onroerend goed ingeschreven in het kadaster.

Na ondertekening van de eigendomsakte zullen wij u helpen met de aansluitingen zoals water, gas en elektriciteit, wat zeer eenvoudig, veilig en snel kan gebeuren.

Voor gedetailleerde informatie kunt u onze artikelen lezen over de eigendomsakte (Escritura) en het kopen van vastgoed in Spanje.