Privacybeleid | Bescherming van Persoonsgegevens

Voorlopige informatie

Als eigenaar van deze website, www.spainhomes.com/nl, herinneren wij u eraan dat het uw verantwoordelijkheid als gebruiker is om de wettelijke mededelingen en gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het privacybeleid, te lezen alvorens de website te bezoeken. U stemt er ook mee in de voorschriften en de openbare orde na te leven en te goeder trouw te handelen bij het gebruik van de inhoud en verwante materialen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve onze website dan niet te gebruiken.

A. Wettelijke kennisgeving

Wij delen u mede dat B. Tekçe en Ö. Tekçe zijn de eigenaars van het domein www.spainhomes.com en zijn ook de oprichtende aandeelhouders van TEKCE OVERSEAS SA (hierna genoemd "SPAINHOMES", "wij" of "ons"), met fiscaal adres in C / El Montículo, 8, 29631 van Benalmádena in Málaga en CIF A93577369. En, info@spainhomes.com is het beschikbare e-mailadres voor de gebruiker van de website voor het geval u contact wenst op te nemen met www.spainhomes.com (hierna de website).

B. Gegevensbescherming en privacybeleid

Wij verzamelen via onze website de persoonlijke gegevens die door de gebruiker zelf worden verstrekt. Deze gegevens (bv. voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, titel - hierna "gegevens" of "persoonlijke informatie" of "persoonsgegevens" genoemd) kunnen worden verstrekt door het betreden van de Website, het invullen van formulieren of enquêtes, enz. Hierbij informeren wij u, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 en andere toepasselijke regelgeving, dat alle persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, zullen worden behandeld onder de verantwoordelijkheid van SPAINHOMES in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016.

SPAINHOMES, verbindt zich ertoe om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en om alle nodige organisatorische, technische en veiligheidsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang te voorkomen, zoals bepaald door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Ook SPAINHOMES neemt en past passende beveiligingsmaatregelen bij het verzamelen en verwerken van de gegevens die door de gebruiker, in overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met haar privacybeleid, om ongeoorloofde toegang, manipulatie of verlies van de gegevens te voorkomen. Er zijn dus de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Wij verzamelen gegevens voor doeleinden zoals: Communicatie met onze klanten, klantenbeheer, reclame en commerciële vooruitzichten, belastingen en administratie, boekhouding en e-commerce. Daarom is het ons doel de relatie en de goede kwaliteit van de communicatie met onze klanten te beheren, te onderhouden en te handhaven door hun de beste alternatieven voor hun behoeften aan te bieden. In deze situatie zal ook reclame en informatie over de nieuwe diensten worden toegezonden. Het stelt ons in staat elke klant individueel te behandelen en rekening te houden met zijn specifieke behoeften.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, SPAINHOMES niet overdragen of delen van de gegevens verzameld van klanten en gebruikers van de website met derden of bedrijven zonder de toestemming van de gebruikers.

Wat voor gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Alle gegevens verzameld door SPAINHOMES zal naar behoren worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Deze door de gebruiker verstrekte gegevens kunnen zijn naam, achternaam, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, ID-nummer, telefoonnummer, adres, betalingsinformatie en soortgelijke types. Wij hebben de gegevens nodig om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen en hen een goede kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden. De overdracht van persoonsgegevens via de elektronische formulieren van de website, de commentaren of e-mails met de aanvaarding van de wettelijke kennisgeving en het privacybeleid impliceert en staat voor de duidelijke vrijgave en uitdrukkelijke toestemming van de afzender voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens in de aangegeven communicatiemiddelen. Ze zullen worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden, evenals voor de overdracht van communicatie via elektronische media, berichten of SMS die informatie verstrekken over de aangeboden diensten of andere informatie die SPAINHOMES interessant kan achten. Gegevens in de vorm van logbestanden, zoals locatie-informatie van IP-adressen, kunnen ook worden gebruikt voor het aanbieden van woningen en de oriëntatie naar de dichtstbijzijnde kantoren op basis van de locatie.

SPAINHOMES verwerkt de gegevens om legitieme redenen die zijn aangegeven in wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang worden de gegevens en gebruikersinformatie opgeslagen?

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat het doel is bereikt, d.w.z. zolang zij nodig zijn om u de gevraagde dienst te verlenen of zolang het doel van de verzameling geldig blijft. Anders worden ze verwijderd op het moment dat de gebruiker SPAINHOMES (info@spainhomes.com) vraagt om ze te verwijderen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gebruiker?

De gebruiker erkent dat hij, overeenkomstig de bepalingen van dit privacy- en gegevensbeveiligingsbeleid, ouder is dan 18 jaar en over de nodige rechtsbevoegdheid beschikt om toestemming te geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door de formulieren in te vullen of de gegevens via de voornoemde media te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de geldigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens, anders SPAINHOMES, als eigenaar van de website, behoudt zich het recht voor om de maatregelen die door de wet te nemen.

Wat zijn de rechten van de gebruiker en van de eigenaar van de gegevens?

De gebruikers van de website hebben te allen tijde recht op toegang tot de gegevens die zij als persoonlijke informatie hebben verstrekt. De houders van de gegevens kunnen hun persoonsgegevens of aanverwante gegevens opvragen, corrigeren, wijzigen, verplaatsen en verwijderen om informatie en contact van welke aard dan ook te verkrijgen, alsmede hun toestemming verkrijgen voor elk van de bovengenoemde doeleinden. De gebruiker, de eigenaar van de gegevens, kan deze rechten uitoefenen door eenvoudig een e-mail te sturen naar info@spainhomes.com of persoonlijk te ontmoeten op het officiële adres als C / El Montículo, 8, 29631 van Benalmádena in Málaga of een brief te sturen naar hen.

Internationale doorgifte van gegevens

Houd er rekening mee dat de gegevens die wij ontvangen via de SPAINHOMES website wordt overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte, in onze centrale Turkije Antalya Homes Real Estate Inc Wij geven om de privacy van onze gebruikers en daarom maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. Wij passen ook de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie toe voor het delen van informatie tussen onze groepsmaatschappijen. Op die manier heeft onze fabriek alle door de Europese Unie vereiste normen inzake gegevensbescherming toegepast, die u kunt bekijken in de gebruiksvoorwaarden.

Bijwerking, rectificatie en wijziging van de voorwaarden en het beleid

SPAINHOMES kan wijzigen, veranderen of annuleren van de voorwaarden van het beleid op elk gewenst moment. Gebruikers wordt geadviseerd de voorwaarden en bepalingen bij gebruik van de website (spainhomes.com/nl) regelmatig te controleren. SPAINHOMES zal de datum van wijziging aangeven om herziening door gebruikers te vergemakkelijken.

* Dit document is gewijzigd en vrijgegeven op 4 september 2019.