Kosten bij een eigendom

Gefeliciteerd - u bent de nieuwe trotse eigenaar van een prachtig huis in het zonnige Spanje! Nu dat u de droom beleeft, wat zijn de kosten van uw woning in Spanje?

Bovenaan de lijst van vastgoed kosten in Spanje staat de Spaanse "IBI" ("Impuesto Sobre Bienes Inmuebles"), wat letterlijk vertaald eigendomsbelasting betekent. Het zou echter nauwkeuriger kunnen worden omschreven als het equivalent van de Raadsbelasting van het Verenigd Koninkrijk, aangezien de IBI moet worden betaald aan uw lokaal gemeentehuis, waar uw woning is geregistreerd, om uw gemeenschapsdiensten en infrastructuur te onderhouden.

Spanje's IBI vastgoed belasting: Hoeveel moet ik betalen?

Spaanse vastgoed belasting (IBI) is jaarlijks verschuldigd (rond augustus tot november) en berekend op de regionale kadastrale waarde die de grootte van het pand, de classificatie van de grond waarop het is gebouwd, perceel grootte, en de nabijheid van diensten en infrastructuur beschouwt. Al deze factoren zijn variabelen in de vergelijking die wordt gebruikt om een "valor cadastral" (belastbare waarde) toe te kennen aan elk onroerend goed in het gebied. Als algemene richtlijn geldt dat de belastbare waarde die door het plaatselijke gemeentehuis ("Ayuntamiento" in het Spaans) wordt berekend, over het algemeen ongeveer 0,4 - 0,5% per jaar van de kadastrale waarde bedraagt. Bijvoorbeeld, in het algemeen zal de IBI voor een appartement van 100.000 euro, ongeveer 400 euro per jaar bedragen.

Er zijn aanzienlijke verschillen in de berekening van de kadastrale waarde tussen de gemeenten in Spanje, afhankelijk van het niveau van de openbare diensten die door het gemeentebestuur worden verstrekt en of uw gemeente een kleine stad of een grote provinciehoofdstad is. De ligging van het land en het type woning hebben een directe invloed op de jaarlijks te betalen IBI-belasting. Voor een finca op het Spaanse platteland zou de IBI-belasting in de lage honderdtallen liggen, terwijl een eigendom aan de kust in exclusieve gebieden, zoals een villa in Marbella, duurder kan zijn.

In sommige gebieden, zoals de provincie Alicante, wordt de IBI-belasting in heel Spanje "SUMA" genoemd. SUMA staat voor "Suma Gestión Tributaria" - de openbare provinciale instantie die door de provinciale raad van Alicante is opgericht en gespecialiseerd is in belastingadministratie: aanslag, facturering, inning en handhaving.

Hoe betaal ik de IBI-Eigendomsbelasting?

De meeste gemeentehuizen sturen een aanslagbiljet voor de IBI-vastgoedbelasting waarin staat hoe, waar en wanneer betaald moet worden. Sommige gemeentehuizen geven korting bij tijdige betalingen, en alle gemeentehuizen geven boetes bij te late betaling.

Het is belangrijk op te merken dat de legale wettelijke verantwoordelijkheid voor de betaling van de Spaanse eigendomsbelasting bij de huiseigenaar ligt. Gemeentehuizen zijn niet verplicht om herinneringen te sturen en het niet ontvangen van een schriftelijke kennisgeving betekent niet dat u niet op tijd hoeft te betalen.

Goed om te weten: IBI-Eigendomsbelasting

  • De Spaanse IBI belasting is een eigendomsbelasting die door uw gemeente wordt geïnd.
  • De IBI-vastgoedbelasting moet eenmaal per jaar worden betaald.
  • Bewaar uw facturen van de IBI eigendomsbelasting, want als u uw huis verkoopt zal de advocaat van de koper om kopieën van de afgelopen vier jaar vragen.

Vastgoedbelasting voor niet-residenten in Spanje

VastgoedbelastingIRNR Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (bekend als "Impuesto Sobre la Renta de No Residentes" in het Spaans) is een jaarlijkse belasting voor niet-ingezetenen (die minder dan 183 dagen per jaar in Spanje wonen) en eigenaar zijn van onroerend goed. Als eigenaar van een niet-ingezetene, die zijn eigendom niet verhuurt en geen andere inkomsten heeft in Spanje, moet je inkomstenbelasting betalen op basis van de waarde van je eigendom.

En nu, hoeveel bedraagt de onroerendgoedbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje? De belasting wordt berekend op basis van een percentage van de kadastrale waarde die je kunt vinden op je IBI-ontvangstbewijs dat elk jaar wordt uitgegeven door je gemeentehuis. Deze belasting moet worden ingediend tussen 1 januari en 31 december met betrekking tot het voorgaande belastingjaar.

De IRNR is meestal erg laag. Het is gebaseerd op een belastbaar bedrag van 1,1% van de kadastrale waarde en wordt belast tegen een tarief van 19% voor EU-burgers en 24% voor niet-EU-burgers. Bijvoorbeeld, voor een woning van 100.000 euro moet je 190 euro per jaar betalen of 240 euro als niet-EU-burger voor IRNR.

Alle inkomsten die je als niet-ingezetene in Spanje verdient, zijn ook onderworpen aan inkomstenbelasting, zoals rente op bankdeposito's in Spanje, vastgoed in Spanje, huuropbrengsten in Spanje of inkomsten uit commerciële activiteiten in Spanje. De belasting die al in Spanje is betaald, kan worden afgetrokken op grond van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting tussen de landen.

Als u uw woning verhuurt, moet u inkomstenbelasting betalen over de huur in plaats van de belasting die hierboven is beschreven IRNR. Je moet je inkomsten en aftrekbare kosten aangeven en elk kwartaal inkomstenbelasting betalen.

De inkomstenbelastingtarieven voor 2023 zijn als volgt:

Inkomsten UitInkomen naarTarief
0 €12.450 €19%
12.450 €20.200 €24%
20.200 €35.200 €30%
35.200 €60.000 €37%
60.000 €300.000 €45%
300.000 €>47%

Belasting voor residenten

De IRPF inkomstenbelasting (bekend als "Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas" in het Spaans) is een directe belasting die wordt geheven op het jaarinkomen voor inwoners van Spanje, (ongeacht of ze eigenaar zijn van onroerend goed) en is jaarlijks betaalbaar over uw wereldwijde inkomen. Het belastbaar inkomen wordt bepaald als het verschil tussen het verdiende wereldinkomen en de uitgaven die volgens de Spaanse wet aftrekbaar zijn.

Als inwoner kunt u uw huurinkomsten bij uw jaarlijkse Spaanse inkomstenbelastingaangifte optellen bij het algemene inkomen.

Spanje's fiscaal aftrekbare uitgaven

Bepaalde aftrekbare uitgaven, zoals de zorg voor afhankelijke familieleden, kinderen, en bedragen betaald voor de aankoop van een huis of rekeningen geopend voor een dergelijk doel ("cuentas vivienda") kunnen worden geclaimd in de jaarlijkse belastingaangifte.

Werkgevers zijn ook verplicht om werknemers een certificaat van ingehouden belastingen (Certificado de Retenciones) te verstrekken, zodat werknemers de betaalde bedragen kunnen aftrekken om hun belastingverplichting te berekenen.

Belasting op huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval belasting, ook wel bekend als "Tasa de recogida domiciliaria de basura" in het Spaans is afhankelijk van het type en de locatie van uw huis.

Het kan 80 euro zijn voor een appartement of tot 200 euro voor een villa.

Vastgoedkosten: Beheer en gemeenschapskosten

Gemeenschapsgeld (bekend als "comunidad" in het Spaans) zijn kosten die worden betaald voor het onderhoud van gedeelde faciliteiten en gemeenschappelijke ruimtes die worden gebruikt door alle bewoners in een particuliere ontwikkeling, algemeen bekend als een "urbanización" in het Spaans. Deze vergoedingen dekken de kosten die het beheer van de urbanisatie maakt voor het onderhoud van groenvoorzieningen, zwembaden, tennisbanen, speelterreinen, interne wegen en verlichting, trap- en liftvoorzieningen van appartementencomplexen, omheiningen, beveiliging en dagelijkse schoonmaak. De jaarlijkse onderhoudsbudgetten worden vastgesteld op beheersniveau en in overleg met de vereniging van eigenaren, waarvan alle bewoners lid kunnen worden. Het overeengekomen jaarlijkse budget wordt vervolgens verdeeld door alle bewoners, afhankelijk van het type woning en de grootte.

Hoeveel moet gemeenschapsgeld moet ik betalen?

De kosten voor gemeenschapsbeheer in Spanje kunnen variëren van honderd tot een paar honderd euro per jaar.

Huurcontracten in Spanje: Moet ik BTW toevoegen?

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is niet nodig als u uw woning in Spanje verhuurt voor residentieel gebruik. Als uw woning echter wordt verhuurd aan huurders die het pand voor commerciële activiteiten willen gebruiken, bent u als verhuurder verplicht 21% BTW in te houden en elk kwartaal een BTW-aangifte in te dienen bij de Spaanse belastingdienst. Opmerking: BTW in Spanje wordt in het Spaans "IVA" genoemd.

Het hebben van een boekhouder of "gestor" die voor allerlei papierwerk zal zorgen en uw leven gemakkelijker zal maken. Dit kost u ongeveer 300 euro per jaar.