Användarvillkor

Vi vill påminna dig om att det är viktigt att användaren läser användarvillkoren för webbplatsen noggrant innan du besöker spainhomes.com/se.

TEKCE OVERSEAS SA (hädanefter kallat "SPAIN HOMES", "Vi" eller "oss"), med skatteadress på C / El Montículo, 8, 29631 i Benalmádena i Málaga och CIF A93577369 är ägare till domänen spainhomes.com/se. E-postadressen för användaren att nå spainhomes.com/se (nedan kallad "webbplatsen") är info@spainhomes.com vid behov av kontakt.

1.ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN spainhomes.com/se

SPAINHOMES innehar uttryckligen sin rätt att avvisa eller avbryta åtkomst till sin webbplats (spainhomes.com/se) och / eller tillgång till de tjänster som han tillhandahåller, på egen hand eller av tredje part, utan föregående meddelande, för användare som inte följer med dessa allmänna användarvillkor och / eller specifika villkor som kan tillämpas, där så är lämpligt.

2. INFORMATION SOM VI GER UT PÅ WEBBEN, DESS UPPADATERINGAR, OCH MODIFIKATION

SPAINHOMES gör sitt bästa och vidtar alla åtgärder för att våra kunders, besökarens eller användarens webbupplevelse ska vara tillfredsställande, men i inget fall garanterar den att webbplatsen fungerar korrekt.

SPAINHOMES utan föregående meddelande; uppdatera, revidera eller ta bort innehållet på sin webbplats när som helst. Denna rättighet inkluderar även alla funktioner på webbplatsen, inklusive åtkomstformulär, datainsamlingssätt, användning av målsidor, interaktion med sociala medier eller reklam, utan att ta något ansvar för det. För att tillhandahålla informationen sanningsenligt och utan några typografiska fel på sin webbplats gör SPAINHOMES sitt bästa. Om denna typ av fel inträffar när som helst kommer SPAINHOMES att omedelbart korrigera det från det ögonblick som det är känt.

3. INTELLEKTUELLA FASTIGHETSRÄTTIGHETER OCH POLITIK

Vi förväntar oss att användarna av vår webbplats respekterar våra immateriella rättigheter. SPAINHOMES innehar immateriella rättigheter för sin webbplats, dess design, dess navigationsstruktur och de möjliga olika elementen. Det motsvarar också den exklusiva utövandet av rättigheterna för utnyttjande av densamma i vilken form som helst och särskilt rättigheterna till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och transformation.

SPAINHOMESinnehar alla upphovsrättar, varumärken, patent, immateriella eller industriella äganderättigheter till allt innehåll, information och element som kunden, besökaren, användaren kan komma åt via webbplatsen (spainhomes.com/se). Åtkomst till innehållet eller elementen på webbplatsen ger inte användaren rätten att, i vilket fall som helst, modifiera, reproducera, distribuera, utnyttja eller kommunicera till allmänheten för innehållet eller elementen som tillhandahålls av webbplatsen eller tjänster från någon tredje part eller bevilja andra rättigheter som påverkar rättighetshavaren.

Om du inte har ett tidigare och tydligt godkännande skriftligt av SPAIN HOMES, är det definitivt förbjudet att modifiera, kopiera, återanvända, utnyttja, reproducera, kommunicera offentligt, överföra eller distribuera på något sätt vissa delar eller hela innehållet på webben för kommersiella eller offentliga ändamål.

Användarna eller besökarna kan använda vår innehållsinformation genom att ange en länk till vår webbplats eller genom att ange källan som webbplatsen spainhomes.com/se eller kan dela inläggen via en länk till webbplatsen. Men utan tydligt tillstånd från SPAINHOMES och utan hänvisning till ursprungskällan som webbplatsen är det inte tillåtet att kopiera och klistra in webbplatsens innehåll på andra webbplatser eller bloggar.

4. SPRÅK

På SPAINHOMES, gör vi affärer på tio språk. Användaren väljer sitt önskade språk när han går in på webbplatsen och all information på webbplatsen kommer att visas på det språk som användaren har valt. Språket som vi kommunicerar med våra kunder, användaren av webbplatsen, fyller i webbformuläret kommer att vara på det valda språket.

5. VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN

Vi informerar dig om de villkor som exklusivt bör uppfyllas om du - som användaren - vill visualisera, skriva ut eller ladda ner innehållet på webbplatsen.

• Syftet eller användningsområdet bör vara förenligt med webbplatsens syften.

• Du kan få data eller information endast för privat och personligt bruk. I vilket fall som helst kan den inte användas i sociala medier, andra webbplatser eller tjänster eller i pressen. Om du inte har föregående skriftligt tillstånd från SPAINHOMES är det strängt förbjudet att använda för kommersiella ändamål, överföring eller kommunikation offentligt.

• Texten eller bilderna som följer med grafiken, ikonerna eller bilderna är oskiljaktiga delar. Således kan grafiken, ikonerna eller bilderna på webbplatsen inte användas, kopieras eller distribueras separat från texten eller resten av bilderna som följer med dem. Utan föregående skriftligt tillstånd från SPAINHOMES kan inget av innehållet eller innehållet på webbplatsen dessutom ändras på något sätt.

6. FRISKRIVNING OCH UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR SPAINHOMES

a) Åtkomst till webbplatsen eller dess innehåll

SPAINHOMES satsar kontinuerligt så att användarna eller besökarna kan komma åt webbplatsen korrekt och gör sitt bästa för att hålla webbplatsen uppdaterad men garanterar inte avsaknad av fel eller avbrott när de besöker webbplatsen eller dess innehåll, och den uppdateras inte heller.

SPAINHOMES gör sitt bästa för att rätta till problemet så snart de är medvetna om fel, anslutningsproblem eller brist på innehållsuppdateringar. Men det är bara möjligt när orsakerna inte beror på SPAINHOMES, webbplatsen eller servern, eller dessa orsaker gör det svårt eller omöjligt att genomföra.

Åtkomsten till webbplatsen och den icke-övervägda användningen som kan göras av informationen i den är ensam ansvaret för den person som utför den. För de konsekvenser eller skador som härrör från denna typ av användning eller åtkomst kan SPAIN HOMES inte hållas ansvariga. Men SPAINHOMES kan inleda lämpliga förfaranden mot användaren, genom tillgängliga rättsmedel, och kräva ersättning för skador som kan uppstå på varumärket, webbplatsen eller SPAINHOMES

b) Användarens datorsystem och säkerhetsfel

SPAINHOMES gör sitt bästa och vidtar alla nödvändiga åtgärder för virusskydd och teknisk säkerhet men garanterar inte att något innehåll, data, datorsystem eller liknande material är virus eller andra skadliga komponenter fria.

SPAINHOMES kan således inte hållas ansvariga för säkerhetsfel som kan uppstå eller för skador som kan orsakas av användarens datorsystem (hårdvara och programvara) eller för de filer eller dokument som lagras. Dessa skador kan vara resultatet av en funktionsstörning eller icke-uppdaterad version av webbläsaren eller förekomsten av ett virus i användarens dator som används för anslutning till webbplatsens tjänster och innehåll.

c) Externa länkar och länkat innehåll

SPAINHOMES webbplats kan innehålla länkar till webbsidor eller webbplatser för tredje part som är relaterade till dess verksamhet eller mål. Denna typ av länk skulle ta bort användaren från vår webbplats.

SPAINHOMES har inget ansvar för innehåll som är länkat från sin webbplats eller andra tjänster som vi erbjuder genom det såvida de inte är relaterade till det, och säkerställer inte heller att virus eller andra element som kan orsaka problem i maskinvara, programvara, dokument eller filer från användare, exklusive ansvar för skador av något slag som orsakats användaren av denna anledning.

SPAINHOMES bör kontaktas via e-post via info@spainhomes.com om någon användare, klient eller en tredje part som anser att innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen eller länkade sidor är olagliga eller skadar egendom eller rättigheter för användaren själv, en kund , eller en tredje part som är ansvarig för ersättning. I synnerhet om de är;

  • Innehåll, tjänster eller aktiviteter som de spanska strafflagen och förordningarna kan betrakta som kriminella,

  • Innehåll eller aktiviteter som kan äventyra allmän ordning eller säkerhet, brottsutredning och nationellt försvar,

  • Innehåll eller aktiviteter som kränker immateriella eller industriella rättigheter

  • Innehåll eller aktiviteter som äventyrar folkhälsan, respekten för personens värdighet, principen om icke-diskriminering och skyddet av hälsa och barndom.

7. ANVÄNDARENS ANSVAR 

Användaren av webbplatsen samtycker till att följa dessa allmänna användningsvillkor, även de instruktioner eller varningar som nämns där eller via vår webbplats. Användaren samtycker också till att alltid agera i enlighet med lagar, tullar och krav i god tro, med lämplig omsorg om den tjänst som åtnjuter. Åtgärder eller sätt att använda webbplatsen som kan skada webbplatsens normala funktion, SPAINHOMES, resten av användarnas eller någon tredje parts allmänna egenskaper eller rättigheter bör undvikas.

Som användare är du specifikt, utan att antyda någon begränsning av skyldigheten i allmänhet i enlighet med föregående avsnitt, skyldig att använda webben och fylla i befintliga formulär i den till nedan nämnda:

Du bör tillhandahålla dina uppgifter ärligt, korrekt och hålla dem uppdaterade och du bör inte använda falska identiteter eller utge sig för att vara andra när du använder webbplatsen.

Du bör inte skriva in, lagra eller sprida på eller från vår webbplats någon information eller material som är hotande, förtalande, obscent, uppmuntrar till våld, främlingsfientligt, till diskriminering på grund av ras, kön, ideologi, religion eller på något sätt bryter mot den allmänna ordningen, grundläggande rättigheter, allmänna friheter, ära, integritet eller bild av tredje part och i allmänhet gällande regler.

Du bör inte komma in, lagra eller sprida via vår webbplats något datorprogram, data, virus, kod, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, instrument eller någon annan elektronisk eller fysisk enhet som sannolikt kan orsaka skada på webbplatsen i någon av tjänsterna, eller i någon av utrustningen, systemen eller nätverken för SPAINHOMES för någon användare, av leverantörerna av webbplatsen eller av någon tredje part i allmänhet, eller som på något annat sätt kan orsaka någon form av förändring eller förhindra normal drift av dem .

Såvida du inte har ett avtal med SPAINHOMES i förväg bör du inte utföra aktiviteter som reklam, kommersiell eller marknadsföring via webbplatsen.

Du bör inte använda den information som du har fått via webbplatsen för att skicka reklam, meddelanden för direktförsäljning eller för något annat kommersiellt ändamål, eller för att samla in eller lagra personuppgifter som tillhör tredje part.

Du bör inte förstöra, modifiera eller inaktivera data, information, program eller elektroniska dokument som tillhör SPAINHOMES eller någon annan tredje part.

Du bör inte introducera, lagra eller sprida innehåll på webbplatsen som bryter mot och skadar immateriella rättigheter, industriella eller affärshemligheter för tredje part eller något innehåll som inte, enligt lagen, har rätt att göra det tillgängligt för utomstående.

8. ANVÄNDNINGEN AV SOCIALA MEDIER

Vår webbplats innehåller sociala nätverk och tillåter användaren att interagera genom dem som FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN och GOOGLE.

Som SPAINHOMES använder vi sociala medier för att lyssna på våra kunder, för att informera dem, för att hjälpa dem och för att säkerställa att de säkert får tillgång till våra tjänster som tillhandahålls av ett professionellt team. Och det är också dessa medier som tillåter användarna att dela sina åsikter. Därför strävar vi efter att ha konstruktiv och respektfull kommunikation via sociala medier. Av denna anledning presenterar vi här våra regler, förutom de på vår webbplats, som reglerar kommunikation via sociala nätverk:

a. Sociala nätverk är offentliga plattformar; Därför bör användarna ha detta i åtanke medan de interagerar på dessa plattformar i SPANIEN. De bör inte dela personuppgifter, information eller bilder som kan användas mot dem.

b.Språket som ska användaspå nätet måste vara korrekt, konstruktivt och respektfullt.

c. SPAINHOMES förbehåller sig sin rätt att utan rätt till svar eliminera alla bidrag som:

  • Kan kränka grundläggande rättigheter, vara förtal, diskriminerande eller hota andra användare eller SPANIEN eller det är olagligt,
  • Innehåller tredjepartsdata utan tillstånd
  • Kritiserar eller diskvalificerar andra användare eller SPAINHOMES
  • Syftar till att annonsera för användaren eller göra privata affärer.
  • Är inte relaterat till temat för kanalen, varumärket eller SPAINHOMES produkter och tjänster

d. SPAINHOMES använder sina sociala nätverk för att skapa kontakter, utbyta åsikter och skapa konstruktiva debatter. Därför bör de inte användas för andra ändamål som fordringar, utöva ARCO-rättigheter (åtkomst, korrigering, annullering och opposition) eller lämna in klagomål. För alla dessa ämnen kan du hitta specifik vägledning och sätt på vår webbplats och lösa alla problem genom att lämna ett meddelande till info@spainhomes.com. Inga speciella problem eller kontroverser löses i sociala mediekanaler.

e. SPAINHOMES ansvarar endast för det de publicerar på sociala medier, i inget fall är tredjepartspublikationer ansvariga för det.

f. Kommentarer och dokumentationer som tillhandahålls av användaren i SPAINHOMES sociala mediekanaler kan användas av SPAINHOMES. Användaren kommer att informeras eftersom den kommer att markeras som en favorit eller genom det formulär som varje nätverk upprättar. När som helst kan de utöva sina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande info@spainhomes.com. Användningen av dessa bidrag kommer inte att generera någon ekonomisk eller materiell övervägande.

g. Användaren kan bara dela innehållet på webbplatsen via sociala medier genom att respektera upphovsrättspolicyn i enlighet med bestämmelserna i dessa användarvillkor.

9. VARAKTIGHET OCH AVSLUTANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

Tillgången på tjänsterna och / eller innehållet på webbplatsen har en obestämd varaktighet. Trots ovanstående kan SPAINHOMES när som helst, utan föregående meddelande, ensidigt avsluta, avbryta eller avbryta tillgängligheten av webbtjänsten (helt eller delvis) och / eller någon av tjänsterna, utan att det påverkar vad som har ordnats i detta i motsvarande särskilda förhållanden.

10. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DATA

Observera att de uppgifter vi får via SPAINHOMES webbplats kommer att överföras, bearbetas och lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt i vårt centrala Turkiet Tekce Overseas Gayrimenkul AS. för att skydda din information. Vi implementerar också Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att dela informationen mellan våra koncernföretag. På detta sätt har vår anläggning implementerat alla dataskyddsstandarder som krävs av Europeiska unionen för att du kan konsultera dem på Skydd av Personuppgifter​.​​​​​​

11. GÄLLANDE LAG

Villkoren på denna webbplats regleras av spansk lag och förblir för alla ändamål underkastade spanska domstolar.

SPAIN HOMES, besökarna på denna webbplats och alla andra personer som använder någon tjänst som tillhandahålls på den, avstår uttryckligen från någon annan jurisdiktion som kan motsvara, utan att det påverkar den kompetens som följer av lagstiftningsministeriet och domstolarna och domstolarna i staden Malága är auktoriserad för lösning av alla frågor som kan uppstå till följd av tolkningen, tillämpningen och uppfyllandet av dessa villkor, samt de påståenden som kan uppstå till följd av dess användning.

* Detta dokument har uppdaterats den 28 Februari 2021.