Fastigheter i Spanien med kryptobetalningar

Spain Homes ® gör det enkelt för fastighetsköpare och investerare att köpa en fastighet. Om du funderar på att köpa en fastighet i Spanien med Bitcoin eller andra pålitliga kryptovalutor.

Hur kan jag köpa en fastighet i Spanien med Bitcoin?

Som Spain Homes ® hittar vi säljare som accepterar betalningar med kryptovalutor. Vi sammanför säljare och köpare som accepterar Bitcoin och vi genomför processen med advokater. Vi sköter notarieprocessen med förvaltning av depåkonton. Överföringen av äganderättshandlingen görs för köparens underskrift. Alla utgifter som rör försäljningsprocessen och skatter betalas via ett officiellt bankkonto.

Med Spain Homes ® är det en enkel process att köpa fastigheter med Bitcoin. 

Du bör komma ihåg att för att köpa en fastighet med en kryptovaluta krävs en KYC-process (Know Your Customer) för att säkerställa att den tillhandahållna informationen och kunden är verklig och korrekt. Detta är en manuell process som inkluderar fysisk verifiering av skannade dokument. Den dokumenterade köparen och köparen i den slutliga Title Deed ska ha samma information.