İspanya'da Tapu DevriDevir işlemlerinizin tamamlanması ve tapunu imzalanması (Escritura), artık gayrimenkulün tüm sahiplik haklarının sizde olduğunu ifade eder. Bu süreç yetkili Noter huzurunda sonuçlandırılır. Spain Homes olarak, bu sürecin sonuna kadar size yol göstermek ve süreci %100 mutlulukla tamamlamak için her aşamada yanınızdayız. 

Tapu belgesi (Escritura) İspanya'da gayrimenkul satın alma sürecindeki en önemli belgedir. Eğer bir başkasına vekaletname vermediyseniz -genellikle sizi temsil eden avukata- Noter huzurunda tapu devrinin gerçekleşmesi ve imzalanması için şahsen bulunmanız gerekir. Bu randevuda satışa taraf olan herkes şahsen kendileri ya da yetkili vekilleri olarak yer almalıdır. Örneğin, birden fazla ortak olarak bir mülk alıyorsanız veya satın aldığınız mülkün sahipliği birden fazla kişideyse söz konusu herkes bu randevuda bulunmalıdır. Aynı şekilde kredi kullanıyorsanız, bankanın temsilcisi de Noter'de olmalıdır. Bu nedenle, Noter randevu tarihi ve saati konusunda tüm taraflar bilgilendirilmiş olmalıdır.

Tapu Devir Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

  • Yetkili noterin seçilerek, imza için tarih ve saatin belirlenmesi 
  • Gerekli belgelerin hazırlanması ve avukat tarafından kontrolü
  • Eğer görüşmeye şahsen katılacaksanız seyahat planınızın yapılması
  • Ödeme planının netleştirerek, gerekli bedelin hazırlanması
  • Randevu gününde, Noter kimlik belgelerini kontrol ederek Tapu belgesini herkesin tam bilgilenmesini sağlamak için sesli olarak tüm taraflara okur (İspanyolca olarak).
  • Noter, aynı zamanda gerekli ödemenin Alıcı tarafından tam bedeliyle Satıcıya yapıdlığını teyit eder
  • Tapu belgesi tüm tarafların imzasına sunulur, son olarak Noter'in kendisi de tüm detayları kontrol ederek itiraz olmaması durumunda belgeyi imzalar. Bu an, anahtarların size teslim edildiği andır.
  • Son olarak, Noter orijinal belgeleri tapu sicil kaydı için tutacağından, alıcıya bir kopyasını (Copia Simple) iletir.
  • Tapunun imzalanmasından sonra Tapu Sicil Kaydı gerçekleştirilir.

Tapunuzu teslim almanızı takiben, mülkünüzle ilgili, su, elektrik, gaz gibi aboneliklerin kolayca tamamlanması için de sizlerin yanında olacağız.

Daha fazla bilgi için İspanya'da Gayrimenkul Satın Alma hakkındaki makalelerimizi okuyabilirsiniz.