Kullanım Şartları

spainhomes.com/tr sitemize erişiminizden önce lütfen Kullanım Şartları'nı dikkatle okuyunuz. Siteye erişiminiz devam ettiği takdirde şartları kabul etmiş sayılacağınızı belirtmek isteriz. Web sitelerimizde sayfalar arasında dolaşmaya devam etmeniz ve Web formumuzu kullanmanız durumunda Kullanım Şartlarımızı kabul ettiğinizi varsayıyoruz. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteye girmeyiniz.

TEKCE OVERSEAS SA (bundan sonra “SPAINHOMES ” ya da “Biz” olarak anılacak), C/El Montículo, 8, 29631, Benalmádena, Málaga adresinde kayıtlı ve CIF A93577369 vergi numarasını kullanmakta olup, spainhomes.com (bundan sonra "Web sitesi" olarak anılacak) adresin sahibidir. Web sitesine ulaşmak için Kullanıcı info@spainhomes.com e-posta adresini kullanabilir.

1. Siteye Erişim – spainhomes.com/tr

SPAINHOMES, işbu Genel Kullanım Şartları sayfasında veya buna bağlı olabilecek ilgili yerlerde belirlenen kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcıların, web sitesine (spainhomes.com/tr) veya SPAINHOMES'un kendisi ya da üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlere erişimini, önceden bildirimde bulunmaksızın reddetme veya iptal etme hakkını açıkça saklı tutar.

2. WEB ÜZERİNDE SAĞLADIĞIMIZ BİLGİLER, GÜNCELLEMELERİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

SPAINHOMES, müşterilerimizin, ziyaretçilerin ve internet kullanıcılarının çevrimiçi deneyimlerinin tatmin edici olması için elinden gelen çabayı gösterir ve tüm önlemleri alır, ancak hiçbir durumda web sitesinin düzgün çalışmasını garanti etmez.

SPAINHOMES önceden haber vermeksizin; web sitesinin içeriğini herhangi bir zamanda güncelleme, revize etme veya silme hakkına sahiptir. Bu hak aynı zamanda herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin erişim formu, veri toplama yolları, açılış sayfalarının kullanımı, sosyal medya ile etkileşim veya reklam dahil web sitesinin her türlü özelliğini içerir. SPAINHOMES, web sitesinde bilgilerin doğru ve herhangi bir yazım hatası olmaksızın sunulması için her türlü çabayı göstermektedir. Bu tür bir hatanın herhangi bir zamanda meydana gelmesi durumunda, SPAINHOMES, bilgisi olduğu andan itibaren bunu derhal düzeltecektir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE POLİTİKASI

Web sitemizin kullanıcılarının fikri mülkiyet haklarımıza saygı duymasını bekliyoruz. SPAINHOMES, web sitesinin, tasarımı, gezinme yapısı ve olası çeşitli unsurlara dair fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Bu aynı zamanda, herhangi bir biçimde telif haklarının ve özellikle yeniden üretim, dağıtım, kamu iletişimi ve dönüştürme haklarının münhasıran kullanımına karşılık gelir.

SPAINHOMES, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve kullanıcılarının web sitesi (spainhomes.com/tr) üzerinden erişebileceği tüm içerik, bilgi ve unsurların tüm telif hakları, ticari markaları, patentleri, fikri veya sınai mülkiyet haklarının sahibidir. Web sitesinin içeriğine veya ögelerine erişim, Kullanıcıya Web Sitesi veya herhangi bir üçüncü partinin hizmetleri tarafından sağlanan içerik veya ögeler için herhangi bir durumda değiştirme, çoğaltma, dağıtma, istismar etme veya kamuyla paylaşma hakkı veya hak sahibini etkileyen başka herhangi bir hak vermez.

SPAINHOMES tarafından yazılı olarak önceden ve açık bir yetki verilmedikçe, web sitesinin ticari veya kamusal amaçlarla içeriğinin bir kısmını veya tamamını herhangi bir şekilde değiştirmek, kopyalamak, yeniden kullanmak, istismar etmek, çoğaltmak, herhangi bir şekilde iletmek veya dağıtmak kesinlikle yasaktır.

Kullanıcılar veya ziyaretçiler sitemize bir bağlantı belirleyerek veya kaynağını spainhomes.com/tr olarak belirterek içerik bilgilerimizi kullanabilir veya bu bağlantı yoluyla gönderileri paylaşabilirler. Ancak, SPAINHOMES açık izni olmadan ve web sitesi olarak menşe kaynağına atıf yapılmadan, web sitesinin içeriğinin başka web sitelerine veya bloglara kopyalanmasına ve yapıştırılmasına izin verilmez.

4. DİL

SPAINHOMES olarak 9 farklı dilde çalışıyoruz. Kullanıcı, web sitesine erişirken tercih ettiği dili seçecek ve Web Sitesindeki tüm bilgiler kullanıcı tarafından seçilen dilde görüntülenecektir. Müşterilerimiz, web sitesinin kullanıcısı ve web formlarının ana dili seçilen dilde olacaktır.

5. WEB SİTESİNİ KULLANMA ŞARTLARI

Kullanıcı olarak, web sitesinin içeriğini kısmen görselleştirmek, yazdırmak veya indirmek istemeniz halinde, münhasıran yerine getirilmesi gereken şartlar hakkında sizi bilgilendirmemiz:

• Kullanım amacı veya şekli web sitesinin amaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

• Yalnızca özel ve kişisel kullanım için veri veya bilgi edinebilirsiniz. Hiçbir durumda sosyal medyada, başka web sitesinde, özel hizmetlerde veya basında kullanılamaz. SPAINHOMES'un önceden yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kullanmak, üçüncü şahıslara iletmek veya halka açık bir şekilde yaymak kesinlikle yasaktır.

• Grafikler, simgeler veya görüntülere eşlik eden metin veya resimler ayrılmaz parçalardır. Bu nedenle, web sitesinin grafikleri, simgeleri veya görselleri, metin veya bunlara eşlik eden diğer görsellerden ayrı olarak kullanılamaz, kopyalanamaz veya dağıtılamaz. Ek olarak, SPAINHOMES'un önceden yazılı izni olmaksızın, web sitesinin hiçbir ögesi veya içeriği hiçbir şekilde değiştirilemez.

6. SPAINHOMES'UN MESULİYET MUAFİYETİ (SORUMLULUK REDDİ) ve FERAGATNAME

a) Web Sitesine veya İçeriğine Erişim

SPAINHOMES, kullanıcıların veya ziyaretçilerin web sitesine sorunsuz bir şekilde erişebilmeleri için sürekli çaba gösterir ve web sitesini güncel tutmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Ancak web sitesine veya içeriğine erişirken hata veya kesinti olmayacağını, güncel bilgilere erişimin sağlanacağını hiçbir koşulda garanti etmez.

SPAINHOMES, hataların, bağlantı sorunlarının veya içerik güncellemelerinin eksikliğinin farkına varır varmaz sorunu düzeltmek için elinden geleni yapar. Ancak, bu düzeltme, eksikliğin SPAINHOMES'a, Web sitesine veya sunucuya bağlı olmadığı veya bu eksiklikler web sitesindeki düzeltilmeleri zorlaştırmadığı veya imkansız hale getirmediği durumlarda mümkündür.

Web sitesine erişim ve buradaki bilgilerin izinsiz kullanımı, bunu gerçekleştiren kişinin münhasır sorumluluğundadır. Bu tür bir kullanım veya erişimden kaynaklanan sonuçlardan veya zararlardan SPAINHOMES sorumlu tutulamaz. Ancak SPAINHOMES, mevcut yasal yollar aracılığıyla kullanıcıya karşı uygun yasal işlemleri başlatabilir ve markasına, Web sitesine veya SPAINHOMES'a gelebilecek zararların tazminini talep edebilir.

b) Kullanıcının Bilgisayar Sistemi ve Güvenlik Hataları

SPAINHOMES virüsten korunma ve teknik güvenlik için gerekli tüm önlemleri alır, ancak hiçbir içeriğin, verinin, bilgisayar sisteminin veya benzer materyalin virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez.

Bu nedenle SPAINHOMES, oluşabilecek güvenlik hatalarından veya kullanıcının bilgisayar sistemine (donanım ve yazılım) veya saklanan dosya veya belgelere gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu zararlar, tarayıcının hatalı çalışması veya güncellenmemiş bir sürümünün sonucu olabilir veya kullanıcının bilgisayarında web sitesinin hizmetlerine ve içeriğine bağlantı için kullanılan bir virüsün varlığı olabilir.

c) Dış Bağlantılar ve Bağlantılı İçerikler

SPAINHOMES web sitesi, iş veya amaçları doğrultusunda üçüncü şahısların web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür bir bağlantıyı takip etmek kullanıcıyı web sitemizden çıkaracaktır.

SPAINHOMES, web sitesinden bağlantı verilen içeriklerin web sitesini veya sunduğu herhangi bir hizmetin güvenliğine için bir garanti sunmamaktadır ve bu nedenle virüslerin veya diğer unsurların bağlantıyı takip eden bilgisayarın donanım, yazılım, belge veya dosyalarında sorunlara neden olabileceği zararlardan da sorumlu değildir.

Müşterilerin, ziyaretçilerin ve kullanıcıların bağlantılı sayfalarda sağlanan içerik veya hizmetlerin yasa dışı olduğunu veya bir mülke veya haklara zarar verdiğini düşünen kullanıcı, müşteri veya ziyaretçi, SPAINHOMES ile e-posta yoluyla info@spainhomes.com üzerinden iletişime geçilmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen faaliyetler, iletişime geçilmesi gereken durumları ifade etmektedir:

  • İspanyol Ceza Kanunları ve yönetmeliklerinin suç olarak kabul edebileceği içerikler, hizmetler veya faaliyetler,
  • Suç unsuru oluşturabilecek, kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye atabilecek içerik veya faaliyetler,
  • Fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden içerik veya faaliyetler,
  • Halk sağlığını tehlikeye atan içerik veya faaliyetler, kişinin haysiyetine saygı, ayrımcılık yapmama ilkesi ve sağlığın ve çocuğun korunması ilkelerine aykırılık gösteren içerik ve faaliyetler.

7. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜK ve SORUMLULUĞU

Web sitesinin kullanıcısı Genel Kullanım Şartlarına, ayrıca burada belirtilen talimatlara veya uyarılara veya web sitemiz aracılığıyla yapılan diğer uyarılara uymayı kabul eder. Kullanıcı ayrıca, yararlanılan hizmetin niteliğine uygun özeni göstererek her zaman yasalara, geleneklere ve iyi niyetin gerekliliklerine uygun hareket etmeyi kabul eder. Web sitesinin normal işleyişine, SPAINHOMES'un mülklerine veya haklarına, diğer kullanıcılara veya genel olarak herhangi bir üçüncü şahsa zarar verebilecek eylemlerden veya web sitesini kullanma şekillerinden kaçınılmalıdır.

Kullanıcı olarak, önceki bölüme göre genel olarak üstlenilen yükümlülüğe herhangi bir kısıtlama getirmeden, sitenin kullanımında ve içindeki mevcut formların doldurulmasında aşağıda belirtilenlerle yükümlüsünüz:

- Verilerinizi dürüst ve doğru bir şekilde sağlamalı ve güncel tutmalısınız, web sitesini kullanırken sahte kimlikler kullanamaz veya başkalarının kimliğine bürünemezsiniz.

- Tehdit edici, iftira niteliğinde, müstehcen, şiddet içeren, yabancı düşmanlığını kışkırtan, ırk, cinsiyet, ideoloji, din temelinde ayrımcılığa neden olan veya herhangi bir şekilde kamu düzenini ihlal eden, üçüncü şahısların temel hakları, kamu özgürlükleri, gizlilik hakkı, şeref, mahremiyet veya imajına zarar veren hiçbir bilgi veya materyali web sitemize yükleyemez, saklayamaz veya yayamazsınız.

- Web sitemizi kullanırken web sitesine zarar vermesi muhtemel herhangi bir bilgisayar programı, veri, virüs, kod, donanım veya telekomünikasyon ekipmanı, alet veya diğer elektronik veya fiziksel cihazlara veya herhangi bir kullanıcının, Web sitesinin sağlayıcılarının veya genel olarak herhangi bir üçüncü şahsın SPAINHOMES ekipmanı, sistemi veya ağlarından herhangi birinde veya herhangi bir şekilde herhangi bir değişikliğe neden olabilecek veya bunların normal çalışmasını engelleyebilecek cihazlarla giremez, saklayamaz veya yayamazsınız.

- SPAINHOMES ile önceden belirlenmiş bir anlaşmanız olmadıkça, web sitesi aracılığıyla reklam, ticari veya promosyon amaçlı faaliyetlerde bulunamazsınız.

- Web sitesi aracılığıyla edindiğiniz bilgileri reklam, doğrudan satış için mesaj göndermek veya başka herhangi bir ticari amaçla veya üçüncü şahıslara ait kişisel verileri toplamak veya saklamak için kullanamazsınız.

- SPAINHOMES veya diğer üçüncü şahıslara ait verileri, bilgileri, programları veya elektronik belgeleri imha edemez, değiştiremez veya devre dışı bırakmazsınız.

- Web Sitesi aracılığıyla üçünü şahısların fikri mülkiyet haklarını, sınai veya ticari sırlarını ihlal eden ve bunlara zarar veren herhangi bir içeriği veya yasalara uygun olarak bunları üçüncü şahıslara kullanıma sunma hakkı elinizde olmayan herhangi bir içeriği tanıtamaz, depolayamaz veya paylaşamazsınız.

8. SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Web sitemiz sosyal ağlar ile bağlantılıdır ve kullanıcının FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN ve GOOGLE gibi sosyal ağlar aracılığıyla etkileşimde bulunmasına izin verir.

SPAINHOMES olarak sosyal medyayı müşterilerimizi dinlemek, bilgilendirmek, onlara yardımcı olmak ve profesyonel bir ekip tarafından sunulan hizmetlerimize güvenle erişmelerini sağlamak için kullanıyoruz. Ayrıca kullanıcıların fikirlerini paylaşmasına olanak tanıyan sosyal medya aracılığıyla yapıcı ve saygılı bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, web site kullanım şartlarımıza ek olarak sosyal medya aracılığıyla iletişimi düzenleyen kurallarımızı da burada sunuyoruz:

a. Sosyal ağlar halka açık platformlardır; bu nedenle, kullanıcılar SPAINHOMES'un bu platformlarında etkileşimde bulunurken bunu akılda tutmalıdır. Kendilerine karşı kullanılabilecek kişisel verileri, bilgileri veya görselleri paylaşmamalıdırlar.

b. Ağlarda kullanılacak dil doğru, yapıcı ve saygılı olmalıdır.

c. SPAINHOMES, aşağıdaki yorum, soru ve içerikleri, cevaplama yükümlülüğü olmaksızın ortadan kaldırma hakkını saklı tutar:

• Temel hakları ihlal eden iftira niteliğinde, ayrımcı veya diğer kullanıcıları veya SPAINHOMES'u tehdit eden veya yasa dışı içerikleri,
• Üçüncü taraf verilerini yetkisiz bir şekilde içinde bulunduran içerikleri,
• Diğer kullanıcıları veya SPAINHOMES'u eleştiren veya yetersiz gösteren içerikleri,
• Kullanıcının reklamını veya şahsi işlerini yapmayı amaçlayan içerikleri,
• Kanalın, markanın veya SPAINHOMES ürün ve hizmetlerinin temasıyla ilgisi olmayan içerikleri

d. SPAINHOMES, temas kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve yapıcı tartışmalar yaratmak için sosyal ağlarını kullanır. Bu nedenle bu platformlar talep bildirmek, ARCO haklarını (Erişim, Düzeltme, İptal ve İtiraz) kullanma, veya şikayet bildirme gibi başka amaçlar için kullanılmamalıdır.
Tüm bu konular için web sitemizdeki özel klavuzları kullanabilir ve herhangi bir sorunu info@spainhomes.com adresine mesaj bırakarak çözebilirsiniz. Sorunlar sosyal medya kanallarında çözülmez.

e. SPAINHOMES, yalnızca sosyal medyada yayınladığı içeriklerden sorumludur, hiçbir durumda üçüncü taraf yayınları kendi sorumluluğunda değildir.

f. SPAINHOMES sosyal medya kanallarında kullanıcı tarafından sağlanan yorum ve dokümanlar SPAINHOMES tarafından kullanılabilir. Kullanıcı kendi yaptığı yorum veya yüklediği dökümana etiketleneceği veya farklı ağların oluşturduğu form aracılığıyla bilgilendirilecektir. Söz konusu kişiler istedikleri zaman info@spainhomes.com e-posta göndererek şikayet haklarını kullanabilirler. Kullanıcının katkılarının kullanılması herhangi bir fiziki veya maddi bedel oluşturmayacaktır.

g. Kullanıcı, web sitesinin içeriğini sosyal medya aracılığıyla yalnızca bu Kullanım Şartlarının hükümlerine uygun olarak ve Telif Hakkı Yasalarına saygı göstererek paylaşabilir.

9. KULLANIM ŞARTLARININ SÜRESİ VE FESİH SÜRECİ

Web sitesinin hizmetlerinin ve/veya içeriklerinin kullanılabilirliği belirsiz bir süreye sahiptir.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, SPAINHOMES, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, hizmetinin kullanılabilirliğini tamamen veya kısmen bu belgedeki düzenlemelerle çatışmadan tek taraflı olarak sonlandırabilir, askıya alabilir veya kesintiye uğratabilir.

10. ULUSLARARASI VERİ AKTARIMI

SPAINHOMES web sitesi aracılığıyla elde ettiğimiz verilerin, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında, spesifik olarak Türkiye merkezimiz Tekce Overseas Gayrimenkul A.Ş.'ye aktarılacağını, işleneceğini ve saklanacağını lütfen unutmayın. Kullanıcılarımızın mahremiyetine önem veriyoruz ve bu nedenle bilgilerinizi korumak için önlemler alıyoruz. Grup şirketlerimiz arasında bilgi paylaşımı için Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerini de uyguluyoruz. Firmamız, Avrupa Birliği'nin tüm veri koruma standartlarını uygulamaktadır ve bunlara Spain Homes Gizlilik Politikası adresinden ulaşabilirsiniz.

11. UYGULANACAK HUKUKSAL SÜREÇ

Bu web sitesinin hüküm ve şartları İspanyol yasalarına tabidir ve tüm anlaşmazlıklar için İspanya Mahkemeleri yetkili mercidir.

SPAINHOMES, bu web sitesinin ziyaretçileri ve sitenin sunduğu herhangi bir hizmeti kullanan herhangi bir kişi, bu kuralların yorumlanması, uygulanması ve yerine getirilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun yanı sıra kullanımından doğabilecek sorunların çözümünde, tek yetkili olan Adalet Bakanlığı ve Malága Şehir Mahkemeleri dışındaki diğer herhangi bir yargı alanını açıkça reddeder.

* Bu belge 28 Şubat 2021'de güncellenmiştir.