2022'de Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanlığı, sosyal hizmetler reform sürecini desteklemesi için Avrupa Komisyonu ve OECD'den (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) yardım talep etmişti.

Reform talebinin çıkış noktası ise İspanya'da nüfusun yaşlanması ile sosyal hizmetlere artan talep, değişen aile yapısı, artan eşitsizlik ve işgücü piyasasındaki değişiklikler gibi bir dizi konu idi.

ispanya'nın senato kongre binasıHükümet tarafından özellikle ulusal çerçevede sosyal hizmetlerin bilgi ve işleyiş sistemini modernleştirmeye ve iyileştirmeye odaklanan bir reform geliştirme sürecine girildi. Sürecin en ciddi adımlarından biri olan 18 Ekim tarihli OECD’nin ev sahibi olduğu toplantıda, İspanya'daki sosyal hizmetlerin mevcut durumuna ilişkin bulgu ve önerileri sunmak üzere ilgili bakanlıklar, sosyal hizmetler uzmanları ve üst düzey bölge yetkilileri Madrid’te bir araya geldi.

Kararlar neticesinde geçtiğimiz hafta, İspanya'ya yeni yerleşenler ile yabancıları da kapsayan yeni bir sosyal hizmetler yasası onaylandı. Yasanın ana amacı, vatandaş veya yabancı farketmeksizin herhangi bir kişi, İspanya'daki resmi kayıt süresine bakılmadan temel sosyal ve sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilecek.

Bakanlar Kurulu yasa tasarısını onayladıktan sonra, bölgesel yönetimlerin tüm vatandaşlara sağlaması gereken temel hizmetlerin bir listesi oluşturulacak.

İspanya'nın Yeni Sosyal Hizmetler Reformu Ne Vadediyor?

genç hemşire hastanede orta yaşlı bir adama yardımcı oluyorHer şeyden önce, yasa tasarısı, yabancılar ve yeni ikamet edenler de dahil olmak üzere tüm vatandaşların, idari statülerine bakılmaksızın temel sağlık ve sosyal hizmetlere ve hizmetler kataloğunda yer alan yardımlara erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

İnsanlar ikamet ettikleri bölgelerin dışında çok uzun süre kalsalar bile bu merkezi toplum hizmetlerine erişmeye devam edebilecekler.

Bu yasa konum ayrımı yapmaksızın, herkesin eşit koşullar altında yasaların sağladığı yardım ve hizmetlerden yararlanma hakkını güvence altına aldığı için İspanya'daki sağlık sistemi adına önemli bir adım niteliğinde.

İspanya Hükümeti böyle bir reform hamlesi yaparak İspanya’da gayrimenkul yatırım yapmak ve yerleşmek isteyen yabancı yatırımcılar için de daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturdu.