İspanya’da devlet sisteminde emeklilik, ülkenin sosyal güvenlik kurumu tarafından finanse edilmektedir. İspanya’da emeklilik yaşı için sınır 65 olarak belirlenmişse de 2027 yılına kadar yaş sınırının 67'ye yükselmesi son yıllarda beklenen değişiklikler arasında yer almaktadır.

İspanya'da ikamet eden yabancıların emekli olabilmeleri için sosyal güvenlik sistemine en az 37 yıl 9 ay boyunca katkıda bulunmuş olmaları gerekmektedir. Program, aynı koşullar altında, tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir.

Yabancıların İspanya'da emekli olabilmelerine imkân tanıyan özel emeklilik planları da mevcut seçenekler arasında nitelenebilir. Bu süreçte özel emeklilik planlarının vergiye tabi olduğunu hatırlamakta fayda olacaktır. Vergi açısından oldukça uygun seçenekler ile karşılaşmanız da mümkündür, ancak hangi planın seçileceği konusunda bir sonuca varmadan önce kapsamlı bir piyasa araştırması yapmak büyük avantaj sağlayabilir.

En kapsamlı emeklilik planını seçmek uzun vadede yabancı emeklilerin konforu için büyük önem taşımaktadır. Doğru bir emeklilik planı ile yabancılar İspanya'da finansal durumlarını güvence altına almış olacaktır.

İspanya'da Kimler Vergi Mükellefi Kabul Edilir?

personal-ıncomeİspanya topraklarında bir yıl içinde 183 günden fazla zaman geçiren, yani yerleşik olan yabancılar vergi mükellefi olarak kabul edilir. Bu durum, İspanya'da No Lucrativa vizesi ile ikamet eden emeklileri de kapsamaktadır. Bunun yanında İspanya’da yerleşik olmayan yabancılar da bazı vergileri ödemekle yükümlüdür.

İspanya’da 183 gün boyunca ikamet eden yabancıların gerçekleştirdiği ziyaretlerin sıklığı vergi mükellefi olmalarında etkili değildir. İspanya’da bulundukları süreler aralıksız 183 gün olabileceği gibi, zaman zaman geri dönüşlerle bölünen ayrı seyahatler de olabilir.

Ayrıca, emekli olarak bile olsa ülke içinde ekonomik faaliyetlere katılan veya bu faaliyetlerde bulunan yabancılar, gelir elde ettikleri için İspanya'da vergi ödemekle yükümlüdür.

Aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan yabancılar İspanya'da vergi beyanında bulunmak zorundadır;

• Çalışıyor olmak ve yıllık en az 22.000 € gelire sahip olmak,
• Birden fazla kaynaktan gelir elde etmek,
• Kira geliri elde etmek,
• Bir mülk sahibi olmak,
• İspanya'da faaliyet gösteren bir işletmeye sahip olmak,
• Tek bir yıl içinde 1.600 €’dan fazla temettü, faiz veya sermaye kazancı elde etmek.

İspanya'da Emekli Yabancılar için Vergilendirme

american-pensionersİspanya'da yaşayan ve orada emekli olan yabancılar vergi mükellefi olarak kabul edilirler. Bunun temel nedeni emekli maaşlarının istihdam geliri kapsamında vergilendirilmesidir. İspanya'da daimi ikamet etmeleri nedeniyle, İspanya'da emekli olan yabancılar tüm gelirleri üzerinden İspanyol vergi sistemine tabidir.

Yabancıların kendi ülkelerindeki bir kaynaktan emekli maaşı almaları durumunda bazı ek vergi yükümlülükleri ortaya çıkabilir. İspanya ve diğer ülkeler arasında düzenlenen sözleşmeler sayesinde emekliler çifte vergilendirmeden muaf tutulabilirler. Sözleşme sayesinde bu yabancıların tüm gelirleri kendi vatandaşlık kriterlerine göre İspanya'da kazanılmış kabul edilerek çifte vergilendirilmeden muaf sayılabilirler.

Bunun yanında, yabancıların mensup olduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu yerine özel kuruluşlar tarafından ödenen emekli maaşları İspanyol vergilendirmesine tabidir.

Öte yandan, ülkelerin sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan emekli maaşları söz konusu olduğunda, ülkeler arasında imzalanan vergi anlaşmaları kapsamında bir çözüm geliştirilebilir. İspanya'da, başka ülkelerin kamu kurumları tarafından ödenen emekli maaşları da Kişisel Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istihdam geliri olarak vergilendirilmektedir.

Sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan emekli maaşları söz konusu olduğunda, İspanya potansiyel çifte vergilendirme sorununu ortadan kaldıracaktır. Vergi mükellefleri, kendi ülkelerine ödedikleri vergiyi İspanya'daki vergi yükümlülüklerinden mahsup edebilmek için kendi ülkelerinin sosyal güvenlik desteğini İspanya'daki yıllık vergi beyannamelerinde bildirmelidir.

Yabancıların ödemekle yükümlü olduğu ek vergiler de olabilir. Örneğin, yabancı ülke mensubu bir emeklinin İspanya’da satın aldığı bir emlak varsa, yıllık emlak vergisi veya sermaye kazancı vergisi gibi ek vergi yükümlülükleri de doğabilir. Emlak vergileri için "Ev Bakım Maliyetleri" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İspanya'da Yabancı Emekliler için Kişisel Gelir Vergisi (IRPF) ve Muafiyeti

finance-men-taxAçılımı “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” olan IRPF, herhangi bir kaynaktan gelir elde eden kişilerden talep edilen bir vergidir. Bazı durumlarda, emekliler sosyal güvenlikten elde ettikleri aylık gelirleri için vergi ödemekten muaf tutulabilirler. Dikkate alınması gereken iki kritik faktör vardır: Yıllık gelir miktarı ve gelirin tek bir kaynaktan mı yoksa birden fazla kaynaktan mı elde edildiği.

Eğer tek gelir kaynağı yıllık 22.000 €’dan az olan bir emekli maaşı ise, emeklilerin gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmemektedir. Bu da vergiden muaf olacakları anlamına gelmektedir.

Yıllık 22.000 € sınırını aşan ve tek bir kaynaktan elde edilen özel emekli maaşları için ise, yabancı emekliler o yıl için Kişisel Gelir Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlü olacaklardır.

Emekli maaşı ödemelerinin yanı sıra birden fazla gelir kaynağı söz konusu olduğunda, emekliler bu ek kazançları için de vergi ödemekle yükümlüdür. Toplam ek gelirin yıllık 12.000 €’yu aşması halinde, İspanya'da yabancı uyruklu emeklilerin gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

İspanya'daki Emekli Göçmenler için Gelir Vergisi Oranları

Gelir vergisi oranları, vergilendirilebilir gelire paralel olarak değişebildiği için aşamalı bir vergi oranından söz etmek mümkündür. Genel olarak, vergi oranları minimum %19'dan daha yüksek gelir kazançları için maksimum %47'ye kadar çıkabilmektedir. Bu oranlar zaman içinde değişebilir olması bakımından emeklinin ikamet ettiği bölge için geçerli olan oranları önceden bilmekte fayda vardır.

Bazı durumlarda, yabancılar için vergi ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli kesintiler veya düzenlemeler olabilir. Bunlar, emeklilerin düzenli gelirleri için daha düşük bir vergi tutarı ödemelerine yardımcı olabilir. İndirim koşulları farklılık gösterebileceğinden, her zaman profesyonel bir vergi danışmanı ile çalışılması önerilmektedir.

Emekliler için İspanya'da Çifte Vergilendirme

pain-flag-moneyBazı ülkelerin İspanya ile çifte vergilendirme yükünü azaltmayı hedefleyen bir çifte vergilendirme anlaşması vardır.

Yabancılar zaman zaman, yurt dışından ve İspanya topraklarından elde ettikleri gelirler için çifte vergilendirmeyle karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi durumlarda, İspanya ile kendi ülkeleri arasında bir vergi anlaşması olması yabancı emeklilerin sırtındaki yükü büyük oranda hafifletecektir.

Her iki ülke arasında imzalanan vergi anlaşması sayesinde çifte vergilendirme ile ilgili anlaşmazlıkların veya sorunların büyük bir kısmı çözülebilmektedir. Vergi anlaşması çözümleri ile hükümetler, İspanya'da yaşayan göçmen emeklilerin omuzlarındaki vergi yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Birey yabancı bir ülkede ikamet ettiğinde gelir kaynakları vergiye tabi ana unsur olduğundan bu anlaşmalar esas olarak İspanya'da ikamet eden vergi mükellefleri için önem taşır. Kısa süreli ziyaretçilerin herhangi bir vergi beyannamesi doldurmasına gerek yoktur.

İspanya’da yaşayan yabancı bir emekli, çifte vergilendirme sorunuyla karşılaştığında, ikamet statüsü nedeniyle İspanyol hükümeti çözümü kolaylaştırmak için öncü ülke olacaktır. Bu süreçte çözümler vergi indirimi veya muafiyet yoluyla yapılır.

İspanya'da Emekli Olmayı mı Düşünüyorsunuz?

İspanya, özellikle yabancı emekliler için tam bir cennettir. Kaliteli yaşam ve sağlıklı çevre koşullarından güneşli bir iklime kadar, İspanya'nın çarpıcı Costa'ları emeklilik için aradığınız her şeye sahip.

İspanya’da emeklilik yaşamının detaylarını keşfetmek için blog sayfamıza bir göz atın ve bu göz kamaştırıcı Akdeniz ülkesinde yeni hayatınıza başlamak için bugün bizimle iletişime geçin!